45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 3)

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận.

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới.

Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ năm 1653 - 1853


Năm 1653


Năm 1658


Năm 1679


Năm 1693


Năm 1708


Năm 1732


Năm 1739


Năm 1755


Năm 1757


Năm 1771


Năm 1773


Năm 1774

Năm 1788


Năm 1802


Năm 1832


Năm 1835

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm