Cá mập hổ bắt chim hải âu

Trong thời kỳ tập bay những con chim hải âu non rất dễ trở thành mồi ngon của cá mập hổ.

Trong thời kỳ tập bay những con chim hải âu non rất dễ trở thành mồi ngon của cá mập hổ.

 

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm