Các mảng kiến tạo và sự trôi dạt lục địa trên Trái Đất

Quá trình tương tác giữa các mảng kiến tạo, một phần vỏ Trái Đất, là nguyên nhân tạo ra những ngọn núi lửa, động đất và nhiều hiện tượng địa chất khác.

Quá trình tương tác giữa các mảng kiến tạo, một phần vỏ Trái Đất, là nguyên nhân tạo ra những ngọn núi lửa, động đất và nhiều hiện tượng địa chất khác.


Quá trình đối lưu đá nóng chảy trong lớp manti tạo ra sự chuyển động của các mảng kiến tạo.


Hình dạng của những lục địa trong quá khứ khoog giống với hiện nay.


Sự va chạm giữa các mảng kiến tạo gây ra động đất.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm