Cách tính lượng thức ăn hàng ngày cho người bị tiểu đường

Để giữ ổn định đường huyết hàng ngày, người bị tiểu đường phải tính toán chế độ ăn theo công thức tính nhu cầu năng lượng bằng chiều cao trừ 100 nhân 0,9.

Để giữ ổn định đường huyết hàng ngày, người bị tiểu đường phải tính toán chế độ ăn theo công thức tính nhu cầu năng lượng bằng chiều cao trừ 100 nhân 0,9.


Công thức tính nhu cầu năng lượng trong một bữa ăn cho người bị tiểu đường.


Cách lựa chọn thực phẩm cho người mắc bệnh tiểu đường.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm