Cây thùa 57 năm mới nở hoa rồi chết

Đài hoa nhú lên và vươn cao 3 mét chỉ trong một tháng, khiến vườn bách thảo ở Anh phải lên kế hoạch dỡ nóc nhà kính để nó mọc tiếp.

Đài hoa nhú lên và vươn cao 3 mét trong một tháng, khiến vườn bách thảo ở Anh phải lên kế hoạch dỡ nóc nhà kính để nó mọc tiếp.


Đài hoa sắp cao tới trần nhà kính của cây thùa. (Ảnh: BBC).

Đài hoa xuất hiện cách đây một tháng ở vườn bách thảo của Đại học Cambridge và hiện giờ cao ba mét. Các nhân viên ở vườn chăm sóc cây thùa từ năm 1962 nhưng trước khi nó nở hoa, họ không thể biết chính xác nó thuộc loài nào. Họ suy đoán cây này có thể là loài Agave heteracantha.

Những chuyên gia của vườn bách thảo đều vui mừng khi đài hoa bắt đầu vươn cao, dấu hiệu cho biết cây chuẩn bị nở hoa. Dù không biết nó sẽ mọc cao bao nhiêu, họ đang lên kế hoạch dỡ nóc nhà kính để cây mọc tiếp. Cây thùa là cây chỉ ra quả một lần, có nghĩa sau khi nở hoa và bung hạt, cây sẽ chết.

Cây thùa là thành viên trong họ Măng tây. Sau khi chết, đôi khi cây sẽ để lại mầm mới ở gốc. Vườn bách thảo dự đoán cây sẽ nở hoa sau khoảng một tháng nữa. "Chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Cây thùa nằm im lìm ở đó và đột nhiên nó lại nở hoa", Sally Petitt, trưởng ban làm vườn, chia sẻ.

Tiêu điểm

 Chưa có bài viết trong mục này

Bạn có thể quan tâm