Chiếc càng nặng bằng nửa cơ thể của loài còng

Những con đực có chiếc càng lớn hơn cho thấy chúng trưởng thành hơn và có tổ lớn hơn, đem lại lợi thế trong cuộc chiến tranh giành bạn tình.

Đối với loài còng (cua Uca), chiếc càng có vai trò rất quan trọng.

Kích thước càng lớn càng giúp chúng có lợi thế trong việc hấp dẫn bạn tình. Hai chiếc càng của còng đực có kích thước rất chênh lệch.

Chiếc càng nhỏ được sử dụng để tìm kiếm thức ăn, chiếc càng lớn có kích thước bằng một nửa khối lượng cơ thể, được sử dụng như vũ khí chiến đấu với con đực khác và là công cụ để hấp dẫn bạn tình.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên một chiếc càng robot, kết quả cho thấy, còng cái bị hấp dẫn bởi những con đực có điệu nhảy "vẫy càng" hoặc "gõ càng" nhanh và mạnh.

Còng cái còn thích những con đực có chiếc càng lớn bởi điều đó cho thấy, con đực đó trưởng thành hơn và có chiếc tổ lớn hơn, nơi con cái có thể đẻ trứng.

Vì vậy, trong cuộc chiến giành bạn tình, con đực có càng lớn nhất và cử động nhất sẽ giành chiến thắng.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm