Đà Nẵng: Chưa xem xét bán nhà ở xã hội cho người có quyền sử dụng đất

Việc làm trên được UBND TP.Đà Nẵng lý giải nhằm tạo điều kiện ưu tiên giải quyết trước cho các đối tượng chưa có đất ở, nhà ở trên địa bàn.

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc tạm thời chưa xem xét giải quyết cho thuê, cho thuê mua bán nhà ở xã hội đối với các đối tượng đang có quyền sử dụng đất ở trên địa bàn.
Theo UBND TP.Đà Nẵng, hiện nay, quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương tạm thời chưa xem xét giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng đang có quyền sử dụng đất ở đối với 3 dự án: Nhà ở xã hội tại Khu dân cư An Hòa, Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 và Khu Chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh.
Việc tạm thời chưa xem xét giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng đang có quyền sử dụng đất ở đối với 3 dự án trên được UBND TP.Đà Nẵng lý giải, nhằm tạo điều kiện ưu tiên giải quyết trước cho các đối tượng chưa có đất ở, nhà ở trên địa bàn.
UBND thành phố giao Sở Xây dựng thông báo cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại ại Khu dân cư An Hòa, Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 và Khu Chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh; tiến hành xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm