Đất Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo trường hợp có khó khăn, vướng mắc UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ban ngành báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết .

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Văn bản số 5789/UBND -XDNĐ ngày 17/6/2019 chấm dứt hiệu lực của Văn bản số 4391/UBND-XDNĐ về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
Theo đó, từ ngày 17/6/2019, UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391/UBND-XDNĐ ngày 9/5/2018.
Để thực hiện quyết định trên, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vạn Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.
“Trường hợp có khó khăn, vướng mắc UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ban ngành báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết”, văn bản nêu rõ.
Liên quan đến việc này, cuối năm 2017, trên địa bàn huyện Vạn Ninh xảy ra tình trạng "sốt" đất chưa từng có. Nhiều khu vực bị giới đầu cơ "thổi giá" lên từ 10 đến vài chục lần khi nghe thông tin đặc khu Bắc Vân Phong sớm được Quốc hội thông qua.
Trước tình hình trên, ngày 9/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã ký Công văn khẩn số 4391/UBND-XDNĐ tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.
Nội dung văn bản cho biết, từ thời điểm này, UBND tỉnh tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và thực hiện việc tách thửa cho đến khi Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt có hiệu lực và Quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Sau đó, đến tháng 9/2018, UBND huyện Vạn Ninh đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai.
Theo UBND huyện Vạn Ninh, xét thực tế hiện nay, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã được tăng cường. Việc mở lại giao dịch cũng tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, UBND huyện Vạn Ninh khẳng định sau khi được UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh này cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai, địa phương sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm