Những con tôm hùm có hình thù kỳ lạ nhất thế giới

Chiêm ngưỡng những con tôm hùm bị đột biến mang màu sắc, những chiếc càng khác lạ từng được tìm thấy ở bang Massachusett, Mỹ.

Chiêm ngưỡng những con tôm hùm bị đột biến mang màu sắc, những chiếc càng khác lạ từng được tìm thấy ở bang Massachusett, Mỹ.


Một con tôm hùm đột biến được tìm thấy vào ngày 27/5/2009


Tôm hùm đột biến có một nửa biến đổi thành màu trắng được tìm thấy ngày 15/12/2008


Tôm hùm xanh được phát hiện ở Massachusett, Mỹ ngày 14/5/2011


Một con tôm hùm càng có 3 nanh càng được bắt ngày 17/7/2010


Tôm hùm vàng được tìm thấy vào ngày 30/8/2011


Một con tôm hùm mọc càng thay thế được tìm thấy ngày 23/7/2008


Tôm hùm có càng như móng vuốt gà được tìm thấy ở Massachusett ngày 18/7/2007


Chiếc càng tái sinh của con tôm hùm bị đột biến được tìm thấy ngày 23/7/2008

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm