Phiến đá mang chữ viết cổ nhất

Một phiến đá cổ gần 7.000 tuổi được tìm thấy ở Bulgaria mang những hình khắc được chứng minh là chữ viết cổ nhất trên thế giới.

Một phiến đá cổ gần 7.000 tuổi được tìm thấy ở Bulgaria mang những hình khắc được chứng minh là chữ viết cổ nhất trên thế giới.


Nhà khảo cổ Nikolai Ovcharov giới thiệu phiến đá cố (Ảnh: AP)

"Những ký hiệu trên đó rất độc đáo và rõ ràng mang một ý nghĩa", nhà khảo cổ Nikolai Ovcharov cho biết. Ông nói ông đã nhận được phiến đá từ một nhà sưu tập tư nhân mà tìm thấy nó từ 20 năm trước.

Tấm đá, có khích thước khoảng 3 cm, mang 5 ký hiệu riêng biệt, mỗi ký hiệu bao gồm 2 thành phần. "Đó thể phiên bản của kiểu chữ viết đầu tiên", Ovcharov nói.

2 phiến đá tương tự có từ thiên niên thứ năm trước Công nguyên cũng được tìm thấy ở Bulgaria nhiều năm trước. Người ta cho rằng những hình khắc này, dù khá giản đơn, cùng thuộc về kiểu chữ viết đầu tiên.

M.T.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm