Quá trình hình thành các vùng biên giới Việt Nam

Nguyễn Văn Huy Lời mở đầu Cho tới nay công cuộc mở mang bờ cõi thường được biết đến qua cuộc Nam tiến, tức sự nới rộng lãnh thổ về phía Nam. Cuộc Nam tiến này thật ra cũng ít người nắm vững, người ta đại khái chỉ biết là nó bắt đầu từ năm…

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm