Top 10 “ông vua” tốc độ trong thế giới loài chim

Mới đây, tờ The Mysterious World đã bầu chọn ra danh sách Top 10

Mới đây, tờ The Mysterious World đã bầu chọn ra danh sách Top 10 "ông vua" về tốc độ trong thế giới loài chim. Đứng đầu trong danh sách này chính là loài chim cắt lớn khi chúng có thể đạt tốc độ 398km/h.


1. Chim cắt lớn – 389km/h.


2. Đại bàng vàng – 321km/h.


3. Chim cắt Bắc Cực – 209km/h.


4. Yến đuôi nhọn họng trắng – 169km/h.


5. Chim cắt Trung Quốc – 161km/h.


6. Chim Cốc biển – 153km/h.


7. Ngỗng Spur Winged – 142km/h.


8. Vịt cát ngực đỏ Bắc Cực – 130km/h.


9. Chim hải âu đầu xám – 127km/h.


10. Vịt lặn vai buồm – 117km/h.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm