Video: Bạch tuộc bắt cua

Loài bạch tuộc xanh mai phục, giả dạng cỏ biển hoặc tấn công trực diện để bắt cua, loại thức ăn mà chúng ưa thích.

Loài bạch tuộc xanh mai phục, giả dạng cỏ biển hoặc tấn công trực diện để bắt cua, loại thức ăn mà chúng ưa thích.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm