Video: Cá pirana bụng đỏ ăn thịt con mồi

Cá piranha bụng đỏ có chiều dài khoảng 30cm và bơi thành đàn lớn. Chúng có răng nhọn, các hàm răng đan lồng vào nhau giúp chúng xé thịt con mồi một cách dễ dàng.

Cá piranha bụng đỏ có chiều dài khoảng 30cm và bơi thành đàn lớn. Chúng có răng nhọn, các hàm răng đan lồng vào nhau giúp chúng xé thịt con mồi một cách dễ dàng.

>>> Video: Cuộc nói chuyện của cá Piranha

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm