Video: Cách nhận biết người đuối nước để sơ cứu kịp thời

Người bị đuối nước thường há rộng miệng, hai cánh tay cứng đờ duỗi ra hai bên, người ngửa lên nhưng chân không thể di chuyển, theo Bright Side.

Người bị đuối nước thường há rộng miệng, hai cánh tay cứng đờ duỗi ra hai bên, người ngửa lên nhưng chân không thể di chuyển, theo Bright Side.


Người bị đuối nước thường hai cánh tay cứng đờ duỗi ra hai bên.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm