Video: Cách rửa tay đúng cách

Sản phẩm xà phòng diệt khuẩn ngày càng trở nên phổ biến nhưng chúng thực sự ít hoặc không có tác dụng như mong muốn vì nhiều người rửa tay quá vội.

Sản phẩm xà phòng diệt khuẩn ngày càng trở nên phổ biến nhưng chúng thực sự ít hoặc không có tác dụng như mong muốn vì nhiều người rửa tay quá vội. Video dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách rửa tay đúng cách.

>>> Xà phòng diệt khuẩn vô dụng vì chúng ta rửa tay quá vội

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm