Video: Cảnh gấu trúc sinh con tại Trung Quốc

Gấu trúc mẹ Yuan Yuan vừa hạ sinh chú gấu trúc con thứ tư tại Cơ sở nghiên cứu và nhân giống gấu trúc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào sáng 25/8.

Gấu trúc mẹ Yuan Yuan vừa hạ sinh chú gấu trúc con thứ tư tại Cơ sở nghiên cứu và nhân giống gấu trúc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào sáng 25/8.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm