Video: Cuộc hỗn chiến giữa chuột túi với chó rừng

Cả đàn Kangaroo chạy toán loạn vì sợ chó rừng, nhưng trong số ấy đã có một con dám bản lĩnh chống chọi lại, cuộc hỗn chiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Cả đàn Kangaroo chạy toán loạn vì sợ chó rừng, nhưng trong số ấy đã có một con dám bản lĩnh chống chọi lại, cuộc hỗn chiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm