Video: Giới thiệu robot tiêu diệt sứa

Hệ thống Robot Loại bỏ Sứa (JEROS) là thiết bị được các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Cao Hàn Quốc (KAIST) phát triển, có khả năng bắt gọn và tiêu diệt các đàn sứa, Discovery News đưa tin.

Hệ thống Robot Loại bỏ Sứa (JEROS) là thiết bị được các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Cao Hàn Quốc (KAIST) phát triển, có khả năng bắt gọn và tiêu diệt các đàn sứa, Discovery News đưa tin.

>>> Robot tiêu diệt sứa

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm