Video: Hành trình đi tìm rắn độc tại Việt Nam

Hãy theo chân các nhà khoa học trong cuộc hành trình tìm kiếm rắn độc tại Việt Nam, để biết được đất nước ta có những loại rắn độc nào nhé!

Hãy theo chân các nhà khoa học trong cuộc hành trình tìm kiếm rắn độc tại Việt Nam, để biết được đất nước ta có những loại rắn độc nào nhé!

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm