Video: Hố đất sụt ở Biển Chết - vẻ đẹp của sự tàn phá

Biển Chết đang co lại khoảng một mét mỗi năm, để lại hàng nghìn hố đất sụt lớn nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau.

Biển Chết là hồ nước có độ mặt cao nhất thế giới, nằm giữa ba nước Jordan, Isral và Palestine.


Hố sụt ở Biển Chết.

Biển Chết đang co lại khoảng một mét mỗi năm, để lại hàng nghìn hố đất sụt lớn nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau.

Khoảng 6500 hố đất sụt lớn nhỏ được hình thành ở những khu vực trước đây từng là một phần của Biển Chết.

Hố lớn nhất có đường kính khoảng 50m. Nơi đây là biểu tượng cho vẻ đẹp của sự tàn phá, một kỳ quan được tạo ra từ sự tàn phá của Biển Chết.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm