Video: Khám phá hình dạng của một phân tử

Hình dạng của một nguyên tử được quyết định bởi thành phần, số lượng và sự sắp xếp của các nguyên tử thành phần trong không gian.

Hình dạng của một nguyên tử được quyết định bởi thành phần, số lượng và sự sắp xếp của các nguyên tử thành phần trong không gian.


Mỗi phân tử đều không có hình dạng cụ thể.

Một phân tử chủ yếu có không gian rỗng, hầu như tất cả khối lượng của nó đều nằm ở hạt nhân cực kỳ đậm đặc của các nguyên tử thành phần và electron của nó, thứ xác định các nguyên tử liên kết với nhau thì giống như đám mây điện tích âm hơn là các hạt đơn, rời rạc. Vì vậy, mỗi phân tử đều không có hình dạng cụ thể.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm