Video: Máy chiếu mô phỏng đa tương tác như trong phim

Trong đoạn video demo, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng lại việc “chiếu” hình ảnh lên màn hình lớn hơn nhờ sử dụng tốc kế và phần mềm nhận dạng chuyển động của iPhone.

Trong đoạn video demo, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng lại việc “chiếu” hình ảnh lên màn hình lớn hơn nhờ sử dụng tốc kế và phần mềm nhận dạng chuyển động của iPhone.

>>> Máy chiếu mô phỏng đa tương tác như trong phim

Xem video:

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm