Video: Miệng phun thủy nhiệt và khí methane

Những khám phá về khu vực miệng phun thủy nhiệt methane mới này chỉ là một trong 3 vị trí đã được ghi nhận tại bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ.

Những khám phá về khu vực miệng phun thủy nhiệt methane mới này chỉ là một trong 3 vị trí đã được ghi nhận tại bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ.

>>> Phát hiện hệ sinh thái bao la tồn tại nhờ khí methane

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm