Video: Nấm mồ hạt nhân lớn nhất thế giới sắp cao thêm

30 năm sau thảm họa nguyên tử Chernobyl, các kỹ sư vẫn tiếp tục nhiệm vụ ngăn chặn phóng xạ rò rỉ. Họ đang chế tạo một cấu trúc thép nặng 36.000 tấn để phủ lên cỗ áo quan bê tông đã xuống cấp bao quanh lò phản ứng.

30 năm sau thảm họa nguyên tử Chernobyl, các kỹ sư vẫn tiếp tục nhiệm vụ ngăn chặn phóng xạ rò rỉ. Họ đang chế tạo một cấu trúc thép nặng 36.000 tấn để phủ lên cỗ áo quan bê tông đã xuống cấp bao quanh lò phản ứng.


Đã qua 30 năm, giờ đây Chernobyl vẫn là một vùng đất hoang vắng, quạnh quẽ không ai dám tới gần.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm