Video: Những bí ẩn về loài rắn hổ mang chúa

Chúng được gọi lùa vua của các loài rắn vì khả năng săn mồi cự phách, riêng nọc độc của chúng có thể giết chết con người chỉ trong một thời gian ngắn.

Chúng được gọi lùa vua của các loài rắn vì khả năng săn mồi cự phách, riêng nọc độc của chúng có thể giết chết con người chỉ trong một thời gian ngắn.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm