Video: Quá trình lão hóa tế bào khiến cơ thể già đi

Quá trình lão hóa khiến cơ thể già đi chịu tác động chủ yếu bởi yếu tố di truyền và môi trường sống xung quanh.

Cơ thể con người không được thiết kế để sống quá lâu. Cơ thể chúng ta được quy định vào tầm 90 năm, nhưng sự già đi thực sự có ý nghĩa gì và nó tương tác như thế nào với nỗ lực sống của cơ thể?


Quá trình lão hóa khiến cơ thể già đi chịu tác động chủ yếu bởi yếu tố di truyền và môi trường.

Chúng ta hiểu theo bản năng sự lão hóa là gì? Đối với một số người nó có nghĩa là lớn lên, với những người khác, nó có nghĩa là già đi.

Tìm ra một định nghĩa chính xác cho sự lão hóa là một thử thách. Điều chúng ta có thể nói là sự lão hóa xảy ra khi những quá trình trong cơ thể và những trao đổi với ngoài môi trường.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm