Video: Sự hợp nhất của hai ngôi sao lùn trắng

Video này mô tả hai sao lùn trắng được gọi dưới cái tên RX Jo8o6.3+1527 hay J0806 đang cuốn lại gần nhau hơn, với tốc độ hơn một triệu dặm trên giờ. Khi quỹ đạo của chúng ngày càng nhỏ đi, sự hợp nhất sẽ xảy ra và quá trình này giải phóng ra một lượng năng lượng khổng lồ dưới dạng sóng trường trọng lực.

Video này mô tả hai sao lùn trắng được gọi dưới cái tên RX Jo8o6.3+1527 hay J0806 đang cuốn lại gần nhau hơn, với tốc độ hơn một triệu dặm trên giờ. Khi quỹ đạo của chúng ngày càng nhỏ đi, sự hợp nhất sẽ xảy ra và quá trình này giải phóng ra một lượng năng lượng khổng lồ dưới dạng sóng trường trọng lực.

>>> Xác định hai ngôi sao lùn cổ xưa nhất trong vũ trụ

Cặp sao này có thể có quỹ đạo nhỏ nhất trong số các cặp nhị nguyên được biết tới trước đó. Chúng thực hiện một quỹ đạo chỉ trong 321,5 giấy tức chỉ hơn 5 phút.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm