Video: Sư tử cái bị đàn linh cẩu tấn công dữ dội

Con sư tử cái bị đàn linh cẩu bao vây tấn công trên thảo nguyên. Chúng cùng nằm trong top những loài động vật nguy hiểm bậc nhất trên cạn.

Con sư tử cái bị đàn linh cẩu bao vây tấn công trên thảo nguyên. Chúng cùng nằm trong top những loài động vật nguy hiểm bậc nhất trên cạn.

Tiêu điểm

Bạn có thể quan tâm